DeAutoPolis

Dienstenwijzer

Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening is deAutoPolis verplicht je voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie te verstrekken.

 

Onze dienstverlening

Wij adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen. Wij zijn strikt onafhankelijk en kunnen voor je terecht bij vrijwel alle (gespecialiseerde) verzekeringsmaatschappijen. Onzen dienstverlening omvat o.a. een uitgebreide inventarisatie, een onafhankelijk advies afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden, aanvraagprocedures van de door je gewenste producten en het onderhouden van contacten met verzekeraars, taxateurs, autodealers en bedrijven gespecialiseerd in auto-beveiligingssystemen. Jouw gegevens zullen wij zorgvuldig in een dossier vastleggen.

 

Wat verwachten wij van u

Wij verwachten van je de juiste informatie te krijgen. Dit is in je eigen belang. Wij waarderen een open en transparante samenwerking. Tevens vragen wij jou, ook na de adviesfase, ons op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiele of persoonlijke aard. Tenslotte verwachten wij van je dat je de ontvangen stukken controleert.

 

Hoe zit het met onze kosten/verdiensten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

deAutoPolis heeft ervoor gekozen de kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van ons product. Bij schadeverzekeringen is dat de premie. De premie betaalt je rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af.
Als je de premie heeft betaald, dan heeft je ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij je vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.
Vraag je ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met je een andere afspraak maken over onze honorering. Je weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

 

Ons beloningsbeleid

Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn. De eigenaren van de onderneming ontvangen beloning in de vorm van winst. Ook hier ligt de focus op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn.

 

Beëindiging van de relatie

Ons streven is om met je een langdurige relatie aan te gaan. Mocht je onverhoopt beslissen te wisselen van intermediair dan verwijzen wij je naar de voorwaarden van de maatschappijen. Wij zullen jouw belangen dan ook niet meer behartigen.

 

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • KIFID

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op het volgende gebied: Schadeverzekeringen.

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12043303. Het register van vergunninghouders kunt je raadplegen op www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

(KiFiD) Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht je een klacht hebben over onze dienstverlening, en komen wij er samen niet uit, dan kunt je zich wenden tot KiFiD, een onafhankelijke stichting die jouw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.016022.

 

deAutoPolis is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Deze verzekering biedt binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met eventuele beroepsfouten. Voor je geeft dit extra zekerheid.